تاریخ ارسال:

امروز   1401/11/12

بربری پر کنجد

نان بربری کنجدی با آرد سبوس دار
6,000 تومان

آرد سبوس دار

آرد سبوبس دار با وزن یک کیلوگرم
15,000 تومان

چانه خمیر (500گرمی)

چانه خمیر نان بربری با وزن 500 گرم
4,000 تومان

نان بربری

نان بربری ساده با آرد سبوس دار
3,000 تومان