تاریخ ارسال:

امروز   1401/11/12

نان بربری

نان بربری ساده با آرد سبوس دار
3,000 تومان

بربری پر کنجد

نان بربری کنجدی با آرد سبوس دار
6,000 تومان

آرد سبوس دار

آرد سبوبس دار با وزن یک کیلوگرم
15,000 تومان

چانه خمیر (500گرمی)

چانه خمیر نان بربری با وزن 500 گرم
4,000 تومان